Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Hà Thắng Kiệm, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo

09/04/2021

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Hà Thắng Kiệm (người được ủy quyền là bà Nguyễn Thị Hồng Minh, vợ ông Kiệm), tổ dân phố 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

Lý do đình chỉ: Do ông Hà Thắng Kiệm (người được ủy quyền là bà Đặng Thị Hồng Minh, vợ ông Kiệm) có đơn xin rút toàn bộ nội dung đơn khiếu nại ngày 28/8/2020.

Trước đó, ông Hà Thắng Kiệm đã khiếu nại đối với các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 1691/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 về việc thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng khu ẩm thực tại trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo và Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Dự án khu ẩm thực tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo và đã được thụ lý ngày 22/12/2020.

 

File đính kèm