Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Thanh Hương, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo

09/04/2021

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 857/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với các nội dung đơn của bà Đặng Thị Thanh Hương.

Lý do đình chỉ: Do bà Đặng Thị Thanh Hương có đơn xin rút toàn bộ nội dung đơn khiếu nại ngày 28/8/2020.

Trước đó, bà Đặng Thị Thanh Hương khiếu nại các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 1691/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 về việc thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng khu ẩm thực tại trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, số 1692/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Dự án khu ẩm thực tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo và đã được thụ lý ngày 22/12/2020.

 

File đính kèm