Ông Lâm Văn Bảy ở tổ dân phố Ao Mây, thị trấn Hợp Châu: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (lần đầu)

18/01/2021

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo xem xét, giải quyết xong trong tháng 01/2021.

Các tin đã đưa ngày: