Ông Nguyễn Quốc Khánh, thôn Văn Lương, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo cùng một số nguyên cán bộ, công nhân viên Công an huyện Tam Đảo: Đề nghị giao đất ở tại thị trấn Hợp Châu

16/09/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Quốc Khánh, thôn Văn Lương, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, ông Lê Tiến Dũng thường trú ở thôn Thụy Điền, xã Tân Lập, huyện Sông Lô cùng một số cán bộ nguyên là cán bộ, công nhân viên Công an huyện Tam Đảo: Đề nghị giao đất ở tại thị trấn Họp Châu cho các hộ vì đã thực hiện nộp tiền sử dụng đất từ năm 2004.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị trấn Hợp Châu để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Yêu cầu phải xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo lộ trình giải quyết cho các công dân biết để không khiếu kiện vượt cấp.