Ông Tống Văn Tư ở thôn Bảo Ninh, xã Hợp Châu: Đề nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận QSDĐ) đối với diện tích còn lại...

20/07/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Tống Văn Tư ở thôn Bảo Ninh, xã Hợp Châu: Đề nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận QSDĐ) đối với diện tích còn lại, sau khi nhà nước thu hồi đất của gia đình thực hiện Dự án làm đường nối từ điểm giao đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh với ĐT 302 đi Tây Thiên, huyện Tam Đảo.

UBND tỉnh trả lời:  Giao UBND huyện Tam Đảo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, xong trong tháng 8/2020.