Bà Dương Thị Kết ở thôn Quan Đình, xã Tam Quan: Kiến nghị tổ chức thi hành án đối với bà Phan Thị Hương ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo để bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Dương Thị Kết

18/06/2020

Trả lời:
UBND tỉnh yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tam Đảo xem xét, phê duyệt kế hoạch cưỡng chế, chậm nhất là trong ngày 20/6/2020, thông báo công khai cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết.