Bà Dư Thị Sáu (mẹ đẻ ông Hoàng Văn Ba) ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù: Đề nghị giải quyết liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình để xây dựng Hồ chứa nước Đồng Mỏ

15/04/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh trước ngày 10/5/2019.