Ông: Nguyễn Văn Thanh, Phạm Chiến Thuật, Lăng Văn Diên và một số công dân ở xã Bồ Lý: Đề nghị làm rõ số tiền đầu tư san gạt và xây hơn 200 bậc đá đường lên Đền Thất Vị Đại Vương, tại thôn Tân Lập, xã Bồ Lý hết hơn 8,4 tỷ đồng;...

15/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông: Nguyễn Văn Thanh, Phạm Chiến Thuật, Lăng Văn Diên và một số công dân ở xã Bồ Lý:

Nội dung 1: Đề nghị làm rõ số tiền đầu tư san gạt và xây hơn 200 bậc đá đường lên Đền Thất Vị Đại Vương, tại thôn Tân Lập, xã Bồ Lý hết hơn 8,4 tỷ đồng;

Nội dung 2: Đề nghị trả lời việc tại sao khu chăn nuôi tập trung đang xây dựng rồi bỏ hoang, gây lãnh phí tiền của nhà nước và nhân dân;

Nội dung 3: Đề nghị làm rõ việc xét giao đất tại thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý cho hơn 30 hộ không đúng đối tượng; xác minh làm rõ việc phân lô bán nền đất của trường Mầm non khu vực Đồng Bụt, xã Bồ Lý.

Nội dung 4: Đề nghị làm rõ việc cán bộ bao che để cho một số đối tượng lạ mặt lừa dân, mua bán (ủy quyền) hàng trăm ha rừng phòng hộ đầu nguồn, tại khu vực Núi Ngang, xã Bồ Lý;

Nội dung 5: Đề nghị các cấp xem xét lại việc sắp xếp cán bộ, bổ nhiệm sai quy trình của Đảng ủy, UBND xã Bồ Lý (sắp xếp, bổ nhiệm người nhà, trù dập người tài);

Nội dung 6: Đề nghị thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách xã hội cho người dân xã Bồ Lý, kê khai báo cáo cấp trên không đúng thực tế tại địa phương (kê khai thêm các công trình, chế độ…nhằm trục lợi để cán bộ chia nhau, ăn chặt tiền người dân được hược chế độ do nhà nước phê duyệt);

Nội dung 7: Đề nghị trả lời việc dự án nước sạch xây dựng hết gần 20 tỷ đồng tại xã Bồ Lý, đầu tư xây dựng xong không bơm nước được một ngày nào đã bỏ hoang gần chục năm nay (chưa có hộ dân nào được lấy nước từ dự án); không đồng Văn bản trả lời số 43/BDT-TTr ngày 04/3/2019 của Ban Dân tộc.

Trả lời:

Nội dung 1,2,3,6: UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo kiểm tra, xác minh, trả lời công dân, báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy định.

Nội dung 4: UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tam Đảo kiểm tra, giải quyết và trả lời công dân, báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy định.

Nội dung 5: UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy Tam Đảo xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo thẩm quyền. Thông báo kết quả giải quyết với UBND tỉnh theo quy định.

 Nội dung 7: UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục làm việc với công dân có đơn và kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc; báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy định.