Ông Trần Trung Hậu thường trú tại thôn Tân Lập, xã Đạo Trù: Đề nghị khôi phục tiền tuất hàng tháng cho ông

15/03/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Đạo Trù làm việc trực tiếp với  gia đình ông Hậu để xác minh làm rõ người nào được hưởng (nếu đủ điều kiện), giải quyết trả lời công dân xong trước ngày 10/4/2019, báo cáo UBND tỉnh.