Ông Ôn Văn Nhất ở thôn Đạo Trù Hạ, xã Đạo Trù: Đề nghị giải quyết lối đi giữa hộ ông Ôn Văn Nhất với hộ bà Trương Thị Vòng (mẹ đẻ ông Nhất) ở thôn Đạo Trù Hạ, xã Đạo Trù

15/02/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính để xem giải, quyết theo hướng sau:

- Trường hợp diện tích đất lối đi ông Nhất đang đề nghị thuộc quyền sử dụng của bà Trương Thị Vòng thì có văn bản trả lời ông Nhất biết, chấp hành và từ nay trở đi sẽ không tiếp nhận, giải quyết đơn của ông Nhất liên quan đến nội dung này.

- Trường hợp diện tích đất lối đi ông Nhất đang đề nghị thuộc quyền sử dụng của hộ ông Nhất thì giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.