Ngày 25/5, Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020

22/05/2020

Ngày 21/5/2020, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 2117- TB/TU về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. 

Theo đó, từ ngày 20-5-2020 đến ngày 18-6-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV; vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy không trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ tháng 5/2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chù trì, mời các cơ quan liên quan thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh vào ngày 25/5/­2020 (thứ Hai), tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổng hợp, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

 

Các tin đã đưa ngày: