Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019

06/12/2019

Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 263/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019. Theo đó, bắt đầu từ 7h30 ngày 10/12/2019 (thứ 3), tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang (TM. Chủ tịch) chủ trì ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Cục Thi hành án tỉnh tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Dương, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND tỉnh (Yêu cầu không được ủy quyền cho Lãnh đạo các phòng, ban của huyện, thành phố đi thay); các đơn vị khác khi được yêu cầu (Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ thông báo đến từng huyện, thành phố trong ngày tiếp công dân). Đồng thời, mời lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Trường chính trị tỉnh cùng dự tiếp công dân với Phó Chủ tịch./.

 

Các tin đã đưa ngày: