Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

21/06/2019

Thực hiện quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đẩu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tổ chức buổi tiếp dân định kỳ tháng 6/2019, cụ thể như sau:

Thời gian tiếp dân: Ngày 26/6/2019 (thứ tư), bắt đầu từ 7h30.

Địa điểm tiếp dân: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Nội chính, Ban Tổ chức, UBKT, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; VKSND tỉnh; TAND tỉnh; các sở, ngành, cơ quan: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, TN&MT, VPUBND tỉnh, Cục thi hành dân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND: thành phố Phúc Yên, huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên; các huyện, thành ủy phân công 01 đồng chí trong Thường trực huyện, thành ủy trực tại cơ quan để cần thiết đến tham gia tiếp dân của địa phương khi có yêu cầu.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo để nhân dân, cán bộ đảng viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết, thực hiện.

Ban Tiếp công dân của tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Nguồn: Thông báo số 1764-TB/TU
ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy

Các tin đã đưa ngày: