Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

22/04/2019

Thực hiện quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đẩu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tổ chức buổi tiếp dân định kỳ tháng 4/2019, cụ thể như sau:

Thời gian tiếp dân: Cả ngày 25/4/2019 (thứ 5), bắt đầu từ 7h30.

Địa điểm tiếp dân: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tiếp dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Nội chính, Ban Tổ chức UBKT, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tư pháp, Cục thi hành án Vĩnh Phúc.

- Đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy: Vĩnh Tường, Phúc Yên, Tam Đảo.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo để nhân dân, cán bộ đảng viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết, thực hiện.

Ban Tiếp công dân của tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Nguồn: Thông báo số 1679-TB/TU
ngày 17/4/2019 của Tỉnh ủy

Các tin đã đưa ngày: