Lịch tiếp công dân tháng 10/2017

02/10/2017

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 164/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017. Theo đó, bắt đầu từ 7h30', ngày 10/10/2017 (thứ ba) tại Hội trường Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành (TM. Chủ tịch) chủ trì tiếp công dân đến KNTC vào ngày tiếp định kỳ tháng 10/2017.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thi hành án tỉnh tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch. Chủ tịch UBND các huyện, thị: Tam Dương, Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp công dân cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đơn vị khác khi được yêu cầu (Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ thông báo đến từng huyện, thành, thị trong ngày tiếp công dân). Đồng thời, mời lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Trường chính trị tỉnh cùng dự tiếp công dân với Phó Chủ tịch./.

 

Các tin đã đưa ngày: