Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

19/04/2019
STT

Tên văn bản

Thời gian lấy ý kiến Tải về
1 Dự thảo nghị quyết về mức thu phí sử dụng vỉa hè trên tuyến phố đi bộ tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên và vỉa hè tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo 19/4/2019
đến 18/5/2019

2 Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ, đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy; người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 17/4/2019
đến 16/5/2019

3 Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ, một số nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 08/4/2019
đến 07/5/2019

4 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh 05/4/2019
đến 04/5/2019

5 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 02/4/2019 đến ngày 01/5/2019

6 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc     26/3/2019
đến 25/4/2019

7 Dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết về việc hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 26/3/2019
 đến 25/4/2019

8 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 26/3/2019
 đến 25/4/2019

Kết quả hình ảnh cho icon excel

Kết quả hình ảnh cho icon excel

9 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  25/3/2019
 đến 24/4/2019

10 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 25/3/2019
 đến 24/4/2019

 

Các tin đã đưa ngày: