Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

21/09/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: