Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

14/02/2020

File đính kèm