Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 2/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/08/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: