Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 02/8/2019 về thực hiện đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/08/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: