Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004

13/11/2008

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trịnh Đình Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh

2

Nguyễn Ngọc Phi

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

3

Nguyễn Văn Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4

Hoàng Trường Kỳ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

5

Hà Minh Thắng

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

6

Nguyễn Văn Chức

Giám đốc Công an tỉnh

7

Nguyễn Đăng Tuân

Giám đốc Sở Nội vụ

8

Nguyễn Văn Quốc

Giám đốc Sở Tài chính

9

Nguyễn Văn Lại

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

Các tin đã đưa ngày: