Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011

29/10/2010

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phùng Quang Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh

2

Đặng Quang Hồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3

Trần Ngọc Tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4

Nguyễn Xuân Thuyết

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

5

Phùng Tiến Bộ

Giám đốc Công an tỉnh

6

Phạm Quang Tuệ

Giám đốc Sở Nội vụ

7

Nguyễn Văn Lại

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

8

Hà Quang Tiến

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: