Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

29/10/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: