Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

19/10/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: