Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận khu vực dự kiến hình thành đô thị Văn Quán và Xuân Lôi, huyện Lập Thạch là đô thị loại V

14/10/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: