Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh

16/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: