Quyết định số 2303/QĐ-CT ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc

15/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: