Quyết định số 2248/QĐ-CT ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ điều tiết, giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

11/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: