Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận Khu vực dự kiến hình thành đô thị Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ, huyện Yên Lạc là đô thị loại V

27/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: