Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi diện tích đất của Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng đối với điểm đất tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để giao cho TP Vĩnh Yên quản lý theo quy định

26/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: