Quyết định số 1885/QĐ-CT ngày 29/07/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đảy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

30/07/2020

File đính kèm