Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/07/2020 của UBND tỉnh về việc thừa nhận xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

15/07/2020

File đính kèm