Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên là đô thị loại V

01/07/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: