Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về quyết định công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch

02/11/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: