Lãnh đạo UBND tỉnh

11/08/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì

Email: nguyenvantri@vinhphuc.gov.vn

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Công tác chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất);

- Chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách;

- Công tác Kế hoạch và Đầu tư (trừ các công tác: Đổi mới, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp; phát triển kinh tế tập thể; Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp).

- Công tác Nội vụ (trừ công tác: Tôn giáo; quản lý nhà nước về thanh niên).

- Công tác Xây dựng (trừ các công tác: Thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Phát triển đô thị, gồm: cấp nước, thoát nước đô thị; quản lý chất thải rắn thông thường; cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ);

- Công tác an ninh, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân;

c) Theo dõi và chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp tỉnh;  Thành phố Vĩnh Yên.

d) Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành

Điện thoại: 0211.3716.268

Email: thanhld@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Tài chính – Ngân sách; (không bao gồm: phân bổ vốn trực tiếp cho dự án do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác phụ trách); Công tác Công Thương; Công tác Ngoại vụ;

- Công tác phát triển các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp (bao gồm công tác quy hoạch, đầu tư, phân bổ vốn, quyết toán, đấu giá đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp) công tác phát triển nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

- Các lĩnh vực: Hỗ trợ tài chính, giá cả, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, thị trường chứng khoán; Thuế; Kho bạc; Thống kê; Hải quan; Quản lý thị trường;

- Công tác đổi mới, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp; Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; Phát triển kinh tế tập thể;

- Công tác quản lý nhà nước các Quỹ tài chính sử dụng ngân sách nhà nước;

- Công tác tổng hợp báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đối với UBND tỉnh.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Ngoại vụ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Liên minh các HTX tỉnh; Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh (ODA); Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô; 

- Cục Thuế tỉnh; Cục quản lý thị trường tỉnh; Ngân hàng nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Hải quan Vĩnh Phúc;

c) Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ban Đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn

Điện thoại: 0211.3656.268

Email: vanvv@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Công tác Văn hóa, Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Báo chí, Phát thanh và Truyền hình; Bảo hiểm;
- Công tác quản lý nhà nước về thanh niên;
- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng của tỉnh;
- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội chữ thập đỏ tỉnh; Hội văn học nghệ thuật tỉnh; Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thành phố Phúc Yên; huyện Bình Xuyên;

c) Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên.

d) Ký phê duyệt các văn bản về tài chính, ngân sách, giá cả, tài sản công, các dự án đầu tư công (theo tổng hợp chung); ký phê duyệt các văn bản chung về lĩnh vực Tài chính của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, của UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo quy chế làm việc và theo quy định của Pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang

Điện thoại: 0211.3656.269

Email: giangvc@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Tư pháp; Thanh tra; Dân tộc; Tôn giáo; Du lịch; Thi hành án dân sự; Bảo vệ bí mật nhà nước; Nhân quyền; Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

- Công tác Xây dựng, gồm: Thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Phát triển đô thị, gồm: cấp nước, thoát nước đô thị; cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ). Các dự án phát triển khu nhà ở (trừ nhà ở công nhân trong khu, cụm công nghiệp), khu đô thị mới sau khi có chủ trương đầu tư. Ký phê duyệt hồ sơ về quy hoạch theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ); Cục Thi hành án dân sự tỉnh; huyện Tam Đảo, huyện Tam Dương.

c) Giữ mối liên hệ và quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước

Email: khuocnv@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông - Vận tải; Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, giá đất; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất;

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông - Vận tải; Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Quỹ phát triển đất tỉnh; huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường.

c) Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

d) Ký phê duyệt các văn bản về chủ trương đầu tư trực tiếp các dự án ngoài ngân sách nhà nước (DDI) của các doanh nghiệp dân doanh sản xuất do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình.

Nguồn: Quyết định1888/QĐ-UBND ngày 16/8/2018; QĐ số 1768/QĐ-UBND ngày 22/7/2019
của UBND tỉnh
Và thông báo số 153/TB-UBND ngày 03/8/2020

 

Các tin đã đưa ngày: