Công văn số 8217/UBND-KT5 ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc tiêm không đúng đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

18/09/2021

File đính kèm