Quyết định số 1316/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2021 của BCĐ tỉnh về kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch covid-19

25/05/2021
Các tin đã đưa ngày: