Quyết định số 1139/QĐ-CT ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc sử dụng cơ sở vật chất Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh làm Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch COVID-19

11/05/2021
Các tin đã đưa ngày: