Công văn của UBND tỉnh về tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

30/11/2020

File đính kèm