Quyết định của UBND tỉnh về việc triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ- TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

12/02/2020