Công văn của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh

13/12/2019

File đính kèm