Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020

12/12/2019

File đính kèm