Chỉ thi số 14/CT-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân năm 2020

12/12/2019

File đính kèm