Công văn của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề"Vĩnh Phúc - Điểm đến kinh doanh - đầu tư tiềm năng của các DN châu Âu và Hoa kỳ" tháng 11/2019

31/10/2019

File đính kèm