Quyết định của UBND tỉnh về quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo NQ số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh

08/08/2019

File đính kèm