Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đấu thầu và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: