Công văn của UBND tỉnh về việc chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và tái cơ cấu lại đàn lợn trong thời điểm hiện nay

04/05/2019

File đính kèm