Công văn số 9650/CV-BCĐ ngày 31/10/2021 của Ban chỉ đạo về việc bổ sung biện pháp tăng cường tạm thời phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả

01/11/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: