Công văn số 7690/UBND-NC1 của UBND tỉnh về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ" trên địa bàn tỉnh

03/09/2021