Công văn số 6231/UBND-NN1 của UBND tỉnh về tháo gỡ vướng mắc phong trào“Công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19”

28/07/2021